Το όχημα εκμισθώνεται στο μισθωτή συμφώνα με τους Όρους που αναγράφονται στο παρόν συμβόλαιο, τους οποίους αυτός αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Το όχημα οδηγείται μόνο από τον μισθωτή η κάθε τρίτον οδηγό που υπογράφει το παρόν συμβόλαιο, συμφώνα πάντοτε με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

2. Το όχημα απαγορεύεται να οδηγείται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Σε περίπτωση τέτοιας οδήγησης δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι εξής ζημιές του αυτοκινήτου:

  • • Ζημιές από οποιοδήποτε ατύχημα ή μηχανική βλάβη ( ασχέτως από την κατηγορία ασφάλισης που έχει δεχτεί ο μισθωτής ).
  • • Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκίνητου, ή στις και στις ζάντες, καλύμματα ζάντας και τα λάστιχα, ακόμη και αν ο μισθωτής έχει αγοράσει ασφάλεια WUG για την κάλυψη των παραπάνω.

3. Ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (σαλόνι, ταπετσαρία, όργανα, R/CD) στους καθρέφτες, τάσια & κεραία, καθώς και απώλεια κλειδιών δεν καλύπτονται από καμιά ασφάλεια, εκτός αν προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα.

4. Κατά την επιστροφή του αυτοκίνητου, αν το όχημα είναι υπερβολικά ακάθαρτο στο εσωτερικό του ή είναι εμφανές ότι χρειάζεται υγρό ή βιολογικό καθάρισμα, ο μισθωτής επιβαρύνεται από 50 € έως 80€ + ΦΠΑ, αναλόγως την περίπτωση. Σε περίπτωση καταστροφής του εσωτερικού του αυτοκινήτου (ταμπλό, ταπετσαρίες, όργανα κλπ), ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς

5. Απώλεια ή βλάβη υαλοκαθαριστήρων του οχήματος δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

6.Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να φορτωθεί σε πλοίο ή να βγει εκτός συνόρων της Ελλάδος.

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα την συμφωνημένη και αναγραφόμενη στο μισθωτήριο ημερομηνία, ώρα & τοποθεσία, με καύσιμα & στην μηχανολογική και εν γένει κατάσταση που ήταν το όχημα, όταν του παραδόθηκε.

  • • Για την παράταση της μίσθωσης απαιτείται η συναίνεση της εταιρίας για αλλαγή της ώρας και ημερομηνίας στο συμβόλαιο.
  • • Η διάρκεια της μίσθωσης σε ημέρες υπολογίζεται σε 24ωρη βάση. Κάθε ώρα καθυστέρησης θα επιβαρύνεται με το ? της ημερήσιας χρέωσης.
  • • Εάν το όχημα επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα από αυτά που περιείχε, όταν παραδόθηκε στον μισθωτή (όπως αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο), ο μισθωτής επιβαρύνεται με την αξία του καύσιμου + 10 € για την συμπλήρωση αυτού από την εταιρία.

8. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία, άλλως θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την τυχόν γενόμενη και όποιες άλλες εν τω μεταξύ συμβούν και για την αποκατάστασή των. Ιδιαίτερα, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση βλάβης ή ζημίας που οφείλεται σε λανθασμένο ή κακό χειρισμό του οχήματος (πχ δίσκοι-πλατό ντεμπραγιάζ). Ο μισθωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του οχήματος και οφείλει να ελέγχει την στάθμη των λαδιών το κινητήρα και την εν γένει καλή λειτουργία του οχήματος.

9. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα πρόστιμα για τις τροχαίες παραβάσεις που διέπραξε κατά την διάρκεια της μίσθωσης καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που συνδέονται με αυτές και οφείλει να παραδώσει την σχετική απόδειξη πληρωμής στην εταιρεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Holiday car rental, μετά την γνωστοποίηση της παράβασης σ’αυτήν από την αρμόδια αστυνομική – δημοτική – λιμενική Αρχή, θα δικαιούται να εισπράξει από τον μισθωτή, με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, το επιβληθέν πρόστιμο, πλέον 25€ για έξοδα διαχείρισης.

10. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για μίσθωση ή καύσιμα.

11. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αστυνομία και να προσκομίσει στην εταιρία το σχετικό δελτίο τροχαίου ατυχήματος.

12.Ο μισθωτής επιβαρύνεται με 25 € για έξοδα φακέλου, εφόσον η εταιρεία υποχρεωθεί σε δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική της εταιρεία.

13. Εφόσον ο μισθωτής επιλέξει Μικτή ασφάλεια, η ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήματος περιορίζεται στο ποσό απαλλαγής.

Εξαιρέσεις για τις CDW, FDW & WUG:

Οι CDW, FDW & WUG δεν είναι ασφάλειες αλλά συμφωνία ανάμεσα στην Holiday car rental και στον μισθωτή

Ο πελάτης ευθύνεται ατομικά για οποιαδήποτε από τις ζημιές που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, ανεξάρτητα από το αν έχει αποδεχθεί τις CDW, FDW, WUG με πιο σημαντικές τις:

ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια ,ζημιές λόγω λανθασμένου / προβληματικού τύπου καυσίμου, ζημιές σε παιδικά / βρεφικά καθίσματα, απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ξεχασμένης ενεργοποιημένης ηλεκτρικής συσκευής ή συσκευών, απώλεια εγγράφων του οχήματος, απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας.

Η εταιρεία ενοικίασης του οχήματος, δεν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωμένη να αντικαταστήσει σκασμένο – τρυπημένο ελαστικό η ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (ραδιόφωνο, CD/mp3 player, κ.λ.π.).

Το κόστος ρυμούλκησης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη.

Η Holiday car rental δεν είναι υποχρεωμένη σε καμιά περίπτωση να καταβάλει στον μισθωτή δαπάνες για χρήση τηλεφώνου, ταξί, ή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Η Holiday car rental δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιονδήποτε οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών / ναρκωτικών ουσιών, προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή ή για ζημιές γενικά που οφείλονται σε παράβαση του ΚΟΚ.

Συμφωνείται ότι ο πελάτης θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων, σε περίπτωση τέτοιων αξιώσεων.

Οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα ή ατύχημα που δεν θα αναφερθεί από τον πελάτη, θεωρείται ότι έχει προκληθεί από αμέλεια του πελάτη, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασή της.

14.Προστασία κλοπής : Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή αυτοκινήτου, στο ποσό απαλλαγής, αν δεχτεί την επιπλέον χρέωση ανά ημέρα. Η διάρρηξη του αυτοκινήτου, δεν καλύπτεται.

15.Προσωπική ασφάλεια : Ο μισθωτής καλύπτεται σε περίπτωση θανάτου, ολικής ή μερικής ανικανότητας & για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, αν δεχτεί την σχετική επιπλέον χρέωση. Ανέγνωσα τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας συμβάσεως που αναγράφονται σ’ αυτό το συμβόλαιο.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αυτούς σαν ουσιώδης. Εξουσιοδοτώ την εταιρεία να χρησιμοποιήσει την πιστωτική μου κάρτα, για την εξόφληση αυτού του συμβολαίου, καθώς και οποιασδήποτε χρέωσης προκύψει κατά τη διάρκειά του ή μετά, σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς άλλη διαπραγμάτευση.

Όλες οι πληροφορίες που έδωσα στην εταιρεία. αναφορικά με αυτό το συμβόλαιο είναι απολύτως αληθείς.

Αναγνωρίζω ανεπιφύλακτα ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Μυτιλήνης.

16. ΔΩΡΕΑΝ ΑΚΥΡΩΣΗ της κράτησης 7 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Μετά από αυτήν την περίοδο θα χρεωθείτε το πλήρες ποσό ενοικίασης κατά τη στιγμή της κράτησης.

Contact US
WhatsApp Viber [email protected]